Nowe narzędzie do szacowania szkód w uprawach !!!

23 stycznia 2018 15:00

Wdrożyliśmy nasze rozwiązanie do określania ubytku plonu w uprawach. Po 40 latach od opublikowania ostatnich zmian w normach w Bibliotece Narodowej mamy nowe opracowanie !

Normy w systemie BBCA. Pierwszy raz w historii opracowano normy również dla roślin „panelowych”.

W normach uwzględniono nowe odmiany znanych nam roślin.

System do zarządzania szkodami umożliwia:

  • rejestrację szkody
  • przydzielenie likwidatora
  • przydzielenie firmy rzeczoznawczej
  • przydzielenie rzeczoznawcy
  • określenie ubytku w plonie
  • określenie wysokości szkody
  • zatwierdzenie zlecenia
  • wydruk kosztorysu/szkody/zlecenia